دکتر امیرعلی جواهری پور

پزشک متخصص کلیه مجاری ادرار و تناسلی اورولوژیست

تخصص: متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست)

آدرس مطب: تبریز، 17 شهریور جدید، جنب مهد کودک غنچه لر، ساختمان 10

تلفن مطب: 35538855