درمانگاه شهر

آدرس و شماره تلفن درمانگاه

پزشکی عمومی و تزریقات درمانگاه شهر
طرف قرارداد: کلیه بیمه ها
آدرس: کرمانشاه - میدان آزادی-روبروی خیابان گمرک
تلفن تماس: 083-38210606