دکتر کارون شاه ابراهیمی

متخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)
تخصص: فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

آدرس مطب: کرمانشاه

1- مرکز دیابت بیمارستان طالقانی
تلفن مطب: 38362014

2- خیابان منزه، بیمارستان منزه، کلینیک ویژه

3- خیابان گذرنامه، روبه روی تربیت بدنی