دکتر ویدا رضوی

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب: اصفهان - چهارباغ بالا، روبروی برق منطقه ای، کوچه شهید سرکوب
تلفن مطب: 6661612