دکتر علیرضا فرنام

پزشک متخصص روانپزشک اعصاب و روان

تخصص: متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
آدرس مطب: خیابان ارتش جنوبی، بالاتر از پاستور جدید، ساختمان بزرگمهر
تلفن مطب: 35430461