دکتر شهناز فشارکی

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب: اصفهان - خیابان فردوسی، اول سید علیخان، کوی شادی
تلفن مطب: 32211611 - 32213838