دکتر سهیلا علی زاده صفت

متخصص جراحی عمومی و ترمیمی فلوشیپ جراحی سرطان

تخصص:  متخصص جراح عمومی

آدرس 1: گلباغ نماز، جنب mri مارلیک، ساختمان گیلان، طبقه 4

تلفن: 01333730080

آدرس 2: گلسار، خیابان 85، جنب داروخانه دکتر فخار
تلفن: 01333115747