دکتر رضا فرید حسینی

متخصص فوق تخصص آلرژی، اسم و ایمونولوژی

تخصص: متخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی

آدرس مطب: مشهد، خیابان دانشگاه، خیابان دکتر چمران، شماره 56

تلفن مطب: 32259565