دکتر رزا پرستنده چهر

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان

آدرس مطب: پیروزی - صد دستگاه - بین گل یخ و کوچه ایلخانی - جنب شیرینی فروشی لادن ساختمان 510

تلفن مطب: 36606104 و 36606107