دکتر خورشید عراقی

پزشک متخصص زنان و زایمان

تخصص: متخصص زنان و زایمان
آدرس مطب: اصفهان خیابان وحید، نبش باغ دریاچه، مجتمع پزشکی وحید، طبقه 3
تلفن مطب: 37777611 - 37777612