آدرس و تلفن مطب پزشک و دکتر

بانک جامع پزشکان ایران

تبلیغات

۲۵ مطلب با موضوع «استان یزد» ثبت شده است

دکتر سیده مینا علاقه بند جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

دکتر سیده مینا علاقه بند Dr Seyedeh Mina Alagheband جراح و متخصص زنان و زایمان

اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
توضیحات: تبحر در نازایی
ذاستان / شهرستان: یزد / یزد
مشخصات مرکز درمانی :
نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد Mortaz Hospital-Yazd
تلفن: 0351-8248000
آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر ترانه عقیلی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر ترانه عقیلی Dr Taraneh Aghili جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  توضیحات: عضو هیئت علمی دانشگاه
  ذاستان / شهرستان: یزد / یزد


  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد Mortaz Hospital-Yazd
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر رضیه السادات طباطبایی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن مطب

  دکتر رضیه السادات طباطبایی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  فوق تخصص / فلوشیپ: 
  استان / شهرستان: یزد / یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مطب :
  آدرس مطب: 
  تلفن مطب: 
  مشخصات مرکز درمانی اول:
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد Mortaz Hospital-Yazd
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض
  بیمه های طرف قرارداد:

 • ۰ نظر

  دکتر شهلا رشیقی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر شهلا رشیقی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر عادله ذبیحی جراح و متخصص زنان و زایمان - اردکان - آدرس و تلفن

  دکتر عادله ذبیحی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد / اردکان 
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان ضیایی اردکان
  تلفن: 0352-7222114-5

 • ۰ نظر

  دکتر اعظم دهقانی زاده جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر اعظم دهقانی زاده جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر سعیده دشتی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر سعیده دشتی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر اعظم خانجانخانی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن مراکز

  دکتر اعظم خانجانخانی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر مژگان جاودانی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر مژگان جاودانی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۱ نظر

  دکتر بتول توکلی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر بتول توکلی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر عالم گیر اعلم جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر عالم گیر اعلم جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر لی لی اسعدی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر لی لی اسعدی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر محمدحسین ارجمند جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر محمدحسین ارجمند جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۱ نظر

  دکتر طاهره اخوان کرباسی جراح و متخصص زنان و زایمان - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر طاهره اخوان کرباسی جراح و متخصص زنان و زایمان

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان
  استان / شهرستان: یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر محمدعلی حکیمی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر محمدعلی حکیمی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر مژگان بهره مند متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر مژگان بهره مند متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر محمدحسن اسلامی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - یزد - آدرس و تلفن مطب

  دکتر محمدحسن اسلامی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر مهدی لطیف متخصص قلب و عروق - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر مهدی لطیف متخصص قلب و عروق

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: متخصص قلب و عروق
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر احمد عباسی خلفی متخصص قلب و عروق - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر احمد عباسی خلفی متخصص قلب و عروق

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: متخصص قلب و عروق
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر سید محمود صدر بافقی متخصص قلب و عروق - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر سید محمود صدر بافقی متخصص قلب و عروق

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir
  تخصص: متخصص قلب و عروق
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر منصور رفیعی متخصص قلب و عروق - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر منصور رفیعی متخصص قلب و عروق

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  تخصص: متخصص قلب و عروق
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر بتول السادات حیدری متخصص قلب و عروق - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر بتول السادات حیدری متخصص قلب و عروق

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  تخصص: متخصص قلب و عروق
  فوق تخصص / فلوشیپ: فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر بتول السادات حیدری متخصص قلب و عروق - یزد - آدرس و تلفن

  دکتر بتول السادات حیدری متخصص قلب و عروق

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  تخصص: متخصص قلب و عروق
  فوق تخصص / فلوشیپ: فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  دکتر محمد سلیمانی متخصص پوست، مو و زیبای - یزد - آدرس و تلفن مطب

  دکتر محمد سلیمانی متخصص پوست، مو و زیبای

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.irتخصص: متخصص پوست، مو و زیبای
  استان / شهرستان: یزد
  مشخصات مرکز درمانی :
  نام مرکز درمانی: بیمارستان مرتاض یزد
  تلفن: 0351-8248000
  آدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بیمارستان دکتر مرتاض

 • ۰ نظر

  آدرس و تلفن مطب پزشکان متخصص مغز و اعصاب استان یزد

  پزشکان متخصص مغز و اعصاب استان یزد

  اطلاعات، آدرس و شماره مطب پزشکان tabibyab.blog.ir

  دکتر محمدحسن اسلامی  تلفن:  ۸۲۴۹۵۳۱ - ۰۳۵۱یزد : بلوار منتظرقائم - بن بست سینا - پلاک ۱۱۳‏
  ‎‏دکتر محمدحسن اسلامی  تلفن:  ۶۲۳۲۹۳۹ - ۰۳۵۱ یزد - خیابان امام- کوچه برخوردار
  دکتر محمدحسین چلبی  تلفن:  ۶۲۶۷۵۰۶ - ۰۳۵۱یزد : بلوار طالقانی - ساختمان پزشکان رازی‏
  ‎‏دکترحمید حرازی  تلفن:  ۶۲۶۲۹۳۲ - ۰۳۵۱ یزد : میدان بعثت - خیابان سبدگلسرخ‏
  ‎‏‏دکتر محمدعلی حکیمی  تلفن:  ۶۲۶۳۶۳۶ - ۰۳۵۱ یزد : خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار‏
  دکتر ناصر دشتی  تلفن:  ۷۲۵۲۷۳۵ – ۰۳۵۱یزد : خیابان کاشانی - نبش کوچه بیمارستان بهمن‏
  ‏دکتر محمود رفیعیان تلفن:  ۶۲۲۰۸۸۸ - ۰۳۵۱یزد : بلوار طالقانی
  ‏‏دکتر فرزاد سعدلوپاریزی تلفن:  ۶۲۳۵۶۶۲ - ۰۳۵۱یزد : بلوار منتظرقائم - بن بست سینا - پلاک ۱۱۳‏
  دکتر حسین صبا تلفن:  ۶۲۳۲۹۳۹ - ۰۳۵۱یزد : خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار‏
  ‎‏‏دکتر عبدالناصر فرضان تلفن:  ۷۲۵۲۶۲۶ - ۰۳۵۱یزد : بلوار طالقانی - ساختمان پزشکان رازی

 • ۰ نظر