لیست آدرس و تلفن پزشکان متخصص

بانک جامع بهترین پزشکان متخصص ایران - لیست پزشکان متخصص - مرجع اطلاعات پزشکان و مراکز درمانی - لیست اسامی بهترین پزشکان متخصص

تبلیغات

۱۳ مطلب با موضوع «استان کرمانشاه» ثبت شده است

درمانگاه شهر - پزشکی عمومی و تزریقات - آدرس و تلفن - کرمانشاه

درمانگاه شهر

آدرس و شماره تلفن درمانگاه

پزشکی عمومی و تزریقات درمانگاه شهر
طرف قرارداد: کلیه بیمه ها
آدرس: کرمانشاه - میدان آزادی-روبروی خیابان گمرک
تلفن تماس: 083-38210606

 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست آزمایشگاه های تشخیص طبی استان کرمانشاه

   لیست آزمایشگاه های ‌ تشخیص طبی استان کرمانشاه
  نام ازمایشگاه lab تلفن آدرس
  آزمایشگاه درمانگاه هلال احمر 8238313 کرمانشاه
  آزمایشگاه  پاتولوژی  هرسین   هرسین
  آزمایشگاه    پاوه   پاوه
  آزمایشگاه   سنقر   سنقر
  آزمایشگاه   قصرشیرین   قصرشیرین
  آزمایشگاه   کرمانشاه   کرمانشاه
  آزمایشگاه   هرسین   هرسین
  آزمایشگاه  مرکزی 7272944 کرمانشاه
  آزمایشگاه  گیلانغرب   گیلانغرب
  آزمایشگاه  اسلام آباد   اسلام آبادغرب
  آزمایشگاه  ثلاث   ثلاث باباجانی
  آزمایشگاه  جوانرود   جوانرود
  آزمایشگاه  دالاهو   دالاهو کرند غرب
  آزمایشگاه  روانسر   روانسر
  آزمایشگاه  سرپل   سرپل
  آزمایشگاه  صحنه   صحنه
  آزمایشگاه  کنگاور   کنگاور
  آزمایشگاه د چوبکار   کرمانشاه
  آزمایشگاه یاس   کنگاور
  آزمایشگاه یونیک (دکتر فرامرزی) 22222909 سرپل ذهاب
  آزمایشگاه پارس کرمانشاه 7223634 کرمانشاه
  آزمایشگاه پاستور جوانرود 8326220694 جوانرود
  آزمایشگاه پاستور کرمانشاه 7224922 کرمانشاه
  آزمایشگاه آریا 7210617 کرمانشاه
  آزمایشگاه امیرالمومنین 4280026 کرمانشاه
  آزمایشگاه  پارس سرپل 2224747 سرپل ذهاب
  آزمایشگاه  پارس کرمانشاه 7272634 کرمانشاه
  آزمایشگاه  پارسیان 8354801 کرمانشاه
  آزمایشگاه  پاستور کرمانشاه 7224922 کرمانشاه
  آزمایشگاه  بهار کرمانشاه 4297931 کرمانشاه
  آزمایشگاه  بوعلی   کرمانشاه
  آزمایشگاه  حیان کرمانشاه 4240517 کرمانشاه
  آزمایشگاه  دانا 8225776 کرمانشاه
  آزمایشگاه  دکتر فرزانه 3220809 هرسین
  آزمایشگاه  دکتر احمدی 3222144 گیلانغرب
  آزمایشگاه  دکتر باقرپور 7286324 کرمانشاه
  آزمایشگاه  دکتر همتی 4225741 سنقر
  آزمایشگاه  دی کرمانشاه 7293858 کرمانشاه
  آزمایشگاه  رازی 7284071 کرمانشاه
  آزمایشگاه  رفاه 7281665 کرمانشاه
  آزمایشگاه  زاگرس 4294185 کرمانشاه
  آزمایشگاه  سلامت اسلام اباد 5226364 اسلام آباد غرب
  آزمایشگاه  سینای کرمانشاه 7214955-7214681 کرمانشاه
  آزمایشگاه  لقمان 7229566 کرمانشاه
  آزمایشگاه  مهر صحنه 3227570 صحنه
  آزمایشگاه  مهر کرمانشاه 7210064 کرمانشاه
  آزمایشگاه  مهر کنگاور 2222385 کنگاور
  آزمایشگاه  میلاد 7221474 کرمانشاه
  آزمایشگاه دکتر رسولی 8325225088 اسلام آباد غرب
  آزمایشگاه دکتر فرزانه 3220809 هرسین
  آزمایشگاه دکتر هراتیان   سلام آباد غرب
  آزمایشگاه رازی 7284071 کرمانشاه
  آزمایشگاه مرکزی   کرمانشاه
  آزمایشگاه مهر کرمانشاه 7286989 کرمانشاه
  آزمایشگاه میلاد 7221474 کرمانشاه
  آزمایشگاه نور 7212255 کرمانشاه
  آزمایشگاه   درمانگاه امام رضا   کرمانشاه
  آزمایشگاه انتقال خون 7225082 کرمانشاه
  آزمایشگاه  پاستور جوانرود   جوانرود
  آزمایشگاه  آریا 7210617 کرمانشاه
  آزمایشگاه  امیرالمومنین   کرمانشاه
  آزمایشگاه  دکتر رسولی 5225088 اسلام اباد
  آزمایشگاه  دکتر هراتیان 5225519 اسلام اباد
  آزمایشگاه  سبحان 8271649 کرمانشاه
  آزمایشگاه  نور 7212255 کرمانشاه
  آزمایشگاه حکیم 7297400 کرمانشاه
  آزمایشگاه طبی درمانگاه ظفر   کرمانشاه
  آزمایشگاه کرمانشاهی   کرمانشاه
  آزمایشگاه مرکز جراحی نور   کرمانشاه
  آزمایشگاه   بیمارستان پاوه   پاوه
  آزمایشگاه   بیمارستان چمران 23052 کنگاور
  آزمایشگاه   بیمارستان اسلام اباد 4211 اسلام اباد غرب
  آزمایشگاه   بیمارستان الزهرا گیلانغرب 2083 گیلانغرب
  آزمایشگاه   بیمارستان امام کرمانشاه   کرمانشاه
  آزمایشگاه   بیمارستان جوانرود   جوانرود
  آزمایشگاه   بیمارستان سرپل 2124 سرپل ذهاب
  آزمایشگاه   بیمارستان طالقانی 8358754 کرمانشاه
  آزمایشگاه   بیمارستان فارابی 8264163 کرمانشاه
  آزمایشگاه   کلینیک ویژه دانشگاه   کرمانشاه
  آزمایشگاه  بیمارستان ابوالفضل 8354223873 قصرشیرین
  آزمایشگاه  بیمارستان امام حسین 4274638 کرمانشاه
  آزمایشگاه  بیمارستان امام علی   کرمانشاه
  آزمایشگاه  بیمارستان حضرت معصومه   کرمانشاه
  آزمایشگاه  بیمارستان شهدا   کرمانشاه
  آزمایشگاه  بیمارستان صحنه 2573 صحنه
  آزمایشگاه  بیمارستان معتضدی   کرمانشاه
  آزمایشگاه  بیمارستان هرسین   هرسین
  آزمایشگاه  بیمارستان 520 7272016 کرمانشاه
  آزمایشگاه طبی بیمارستان امام سنقر 22100 سنقر
  آزمایشگاه بیمارستان سجاد   کرمانشاه
  آزمایشگاه  بیمارستان بیستون 7213773 کرمانشاه
  آزمایشگاه   بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست بیمارستان های استان کرمانشاه

   لیست بیمارستان‌ های ‌ استان کرمانشاه
  نام بیمارستان‌ تلفن آدرس
  بیمارستان 520 ارتش 7272016 کرمانشاه
  بیمارستان ابوالفضل العباس قصرشیرین 8354223873 قصرشیرین
  بیمارستان الزهرا گیلانغرب 2083 گیلانغرب
  بیمارستان امام اسلام ابادغرب 4211 اسلام ابادغرب
  بیمارستان امام حسین کرمانشاه 4274638 کرمانشاه
  بیمارستان امام خمینی سنقر 4222100 سنقر
  بیمارستان امام خمینی کرمانشاه   کرمانشاه
  بیمارستان امام علی کرمانشاه   کرمانشاه
  بیمارستان بیستون کرمانشاه 7213773 کرمانشاه
  بیمارستان حضرت رسول جوانرود   جوانرود
  بیمارستان حضرت معصومه   کرمانشاه
  بیمارستان دکتر کرمانشاهی   کرمانشاه
  بیمارستان شهدا تامین اجتماعی   کرمانشاه
  بیمارستان شهدا هرسین   هرسین
  بیمارستان شهدای سرپل ذهاب 2124 سرپل ذهاب
  بیمارستان شهید چمران کنگاور 23052 کنگاور
  بیمارستان طالقانی کرمانشاه 8358754 کرمانشاه
  بیمارستان فارابی کرمانشاه 8264163 کرمانشاه
  بیمارستان قدس پاوه   پاوه
  بیمارستان معاون صحنه 2573 صحنه
  بیمارستان معتضدی کرمانشاه   کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست داروخانه‌ های استان کرمانشاه

   لیست داروخانه‌ های استان کرمانشاه
  نام داروخانه‌ تلفن آدرس
  د- هلال احمر   کرمانشاه
  داروخانه دکتر حاجتی 4222112 کرمانشاه
  داروخانه دکتر رمضانیان 8420345 کرمانشاه
  داروخانه دکتر صانعی 8235234 کرمانشاه
  داروخانه دکتر نصرت اله شاکری 4222233 سنقر
  داروخانه دکتر حسن زاده 4292861 کرمانشاه
  داروخانه دکتر حشمتی 8330778 کرمانشاه
  داروخانه دکتر صادق محبی 8368674 کرمانشاه
  داروخانه دکتر نیک پیام 7285358 کرمانشاه
  داروخانه سینای پاوه 6818 پاوه
  داروخانه 16 آذر 7279985 کرمانشاه
  داروخانه پاسکال 7294079 کرمانشاه
  داروخانه امام خمینی 7245951 کرمانشاه
  داروخانه امام خمینی اصلی 7245951 کرمانشاه
  داروخانه بوعلی 7223507 کرمانشاه
  داروخانه جاوید 7239001 کرمانشاه
  داروخانه حکیم 4245247 کرمانشاه
  داروخانه خوارزمی اسلام اباد 8325228288 اسلام آباد غرب
  داروخانه د چوبکار   کرمانشاه
  داروخانه درمانگاه امام رضا (ع)   کرمانشاه
  داروخانه دکتر درویشی 7274450 کرمانشاه
  داروخانه دکتر سهراب کاظمی 8245225 کرمانشاه
  داروخانه دکتر غلامرضا بهرامی 7278854 کرمانشاه
  داروخانه دکتر فلاحی 3222274 گیلانغرب
  داروخانه دکتر کورش یوسفی 2223582 کنگاور
  داروخانه دکتر محمد اسماعیل یوسفی 7228182 پاوه
  داروخانه دکتر محمد صادق صداقت 7274777 کرمانشاه خ هلال احمر جنب یمارستان دکتر کرمانشاهی
  داروخانه دکتر پروانه فتاحی 8355398 کرمانشاه
  داروخانه دکتر پهلوانی 7239404 کرمانشاه
  داروخانه دکتر پیام یوسفی 7220909 پاوه
  داروخانه دکتر آقایانی 4276605 کرمانشاه
  داروخانه دکتر احمدی فر 2229090 کنگاور
  داروخانه دکتر اخلاقی راد 8369582 کرمانشاه
  داروخانه دکتر ارغوانی 7288260 کرمانشاه
  داروخانه دکتر اسمی 7224565 کرمانشاه
  داروخانه دکتر افراسیابی 1461 اسلام ابادغرب
  داروخانه دکتر افلاکیان   اسلام اباد
  داروخانه دکتر اکبری 4220687 کرمانشاه
  داروخانه دکتر الماسی 7217557 کرمانشاه
  داروخانه دکتر امیدپناه 7279474 کرمانشاه
  داروخانه دکتر امین زر 7273413 کرمانشاه
  داروخانه دکتر اندیشه 8326224040 جوانرود
  داروخانه دکتر باقری مهکی 7286567 کرمانشاه
  داروخانه دکتر برادران 7274040 کرمانشاه
  داروخانه دکتر بنیانی 832562223 کرمانشاه کوزران
  داروخانه دکتر بهاران 7280539 کرمانشاه
  داروخانه دکتر بهرامی قانع 5227604 اسلام اباد
  داروخانه دکتر تربتی 7224866 کرمانشاه
  داروخانه دکتر تقوی 835323455 دالاهو
  داروخانه دکتر تقی پور 8383222103 صحنه
  داروخانه دکتر جاسمی 8326222473 جوانرود
  داروخانه دکتر جوادی 7284389 کرمانشاه
  داروخانه دکتر حسن پور 2233993 کنگاور
  داروخانه دکتر خاکشور 8326230580 جوانرود
  داروخانه دکتر خاموشی 8384222414 سنقر
  داروخانه دکتر خدایاری 7284702 کرمانشاه
  داروخانه دکتر خشنودی 8370371 کرمانشاه
  داروخانه دکتر خوشنام فر 8326524901 روانسر
  داروخانه دکتر دارین 8233887 کرمانشاه
  داروخانه دکتر ذاکری 7283373 کرمانشاه
  داروخانه دکتر ذهابی 7222628 کرمانشاه
  داروخانه دکتر ذوالفقار سعیدی 3230040 هرسین
  داروخانه دکتر رحیمی 4245497 کرمانشاه
  داروخانه دکتر رضاپور 8359929 کرمانشاه
  داروخانه دکتر رضایی بخش 5229779 اسلام آباد غرب
  داروخانه دکتر زارع 4245496 کرمانشاه
  داروخانه دکتر زبیری 8328808 کرمانشاه
  داروخانه دکتر زیدان امیری 222102 سرپل ذهاب
  داروخانه دکتر سپرهم 5225173 اسلام اباد
  داروخانه دکتر سالارمند 4313550 کرمانشاه - شهرک نوکان
  داروخانه دکتر سلیمانی راد 3223181 صحنه
  داروخانه دکتر سنجری - کرمانشاه
  داروخانه دکتر سهیلی 8355997 کرمانشاه
  داروخانه دکتر سیروس شریفی 3222425 گیلانغرب
  داروخانه دکتر شهبازی 8353724121 دالاهو ، کرند
  داروخانه دکتر شهرام افضلی 6121 هرسین
  داروخانه دکتر شهرزاد کریمی 7225972 کرمانشاه
  داروخانه دکتر شهریارنادری 5935 صحنه
  داروخانه دکتر شورانگیز رضایی 3228285 گیلانغرب
  داروخانه دکتر شیخی 7299116 کرمانشاه
  داروخانه دکتر صادقیه 4298234 کرمانشاه
  داروخانه دکتر صالحی 4274224 کرمانشاه
  داروخانه دکتر طلوع 7227227 کرمانشاه
  داروخانه دکتر عارفی 4221081 کرمانشاه
  داروخانه دکتر عبادت ورز 222021 سرپل ذهاب
  داروخانه دکتر عباسی 4225955 قصر شیرین
  داروخانه دکتر عبدالرضا مرادی 8352022 کرمانشاه
  داروخانه دکتر عبدی 7272045 کرمانشاه
  داروخانه دکتر عزتی 8221810 کرمانشاه
  داروخانه دکتر عزیزی 5223902 اسلام اباد
  داروخانه دکتر عزیزیان 6220100 جوانرود
  داروخانه دکتر عسگر فتاحی 5228894 اسلام اباد
  داروخانه دکتر علی اصغر نادری 4223166 کرمانشاه
  داروخانه دکتر فائدی 4214048 کرمانشاه
  داروخانه دکتر فتح 8326722039 ثلاث باباجانی
  داروخانه دکتر فرامرزی - کرمانشاه
  داروخانه دکتر فرانک امیری - کرمانشاه
  داروخانه دکتر فرزاد مرادی 9183567210 هرسین
  داروخانه دکتر فرزادی پور 3373 صحنه
  داروخانه دکتر فرزانه رضایی 7293290 کرمانشاه
  داروخانه دکتر فرناز همتی 4294364 کرمانشاه
  داروخانه دکتر فرهاد حسینی 7229284 کرمانشاه
  داروخانه دکتر فصیحی 4235200 سنقر
  داروخانه دکتر فلاح 8270999 کرمانشاه
  داروخانه دکتر قهرمانی 8222060 کرمانشاه
  داروخانه دکتر کابلی 8325223409 اسلام اباد
  داروخانه دکتر کاظمی اسکویی 4244250 کرمانشاه
  داروخانه دکتر کاکایی 4228866 سنقر
  داروخانه دکتر کامران نادری 6875 هرسین
  داروخانه دکتر کمالی 7278535 کرمانشاه
  داروخانه دکتر کیخسرو بابائی 4142 قصرشیرین
  داروخانه دکتر کیومرث محمدی 4233933 سنقر
  داروخانه دکتر لطفی 8384060 کرمانشاه
  داروخانه دکتر مژگان شریفی 5225438 اسلام آباد غرب
  داروخانه دکتر محمودی 7284315 کرمانشاه
  داروخانه دکتر مرتضی سعیدی 7234562 کرمانشاه
  داروخانه دکتر مرغزار 4262078 کرمانشاه
  داروخانه دکتر مریم سلیمانی 2236338 کنگاور
  داروخانه دکتر مصطفایی نژاد 7294552 کرمانشاه
  داروخانه دکتر ملکشاهی 7299026 کرمانشاه
  داروخانه دکتر منصوری 4261027 کرمانشاه
  داروخانه دکتر منوچهری 7291644 کرمانشاه
  داروخانه دکتر نسیم جمشیدی 8355842919 دالاهو
  داروخانه دکتر نظری   کرمانشاه
  داروخانه دکتر نعمتی 8263535 کرمانشاه
  داروخانه دکتر نقوی 2223035 کنگاور
  داروخانه دکتر نوخاصی 7270977 کرمانشاه
  داروخانه دکتر نوروزی 3226204 صحنه
  داروخانه دکتر نوری 7227396 کرمانشاه
  داروخانه دکتر همت پور 7227872 کرمانشاه
  داروخانه دکتر ورداسبی 8323722446 هرسین بیستون
  داروخانه دکتر ولیپور 722264 کرمانشاه
  داروخانه دکتراژدریانفر   کرمانشاه
  داروخانه دکترکیوان لطفی 8325226609 اسلام اباد
  داروخانه دکترمفتوحیان 7240671 کرمانشاه
  داروخانه دکترناصر محبی 7266131 کرمانشاه
  داروخانه رسولی تبار 4217020 کرمانشاه
  داروخانه ری 7270971 کرمانشاه
  داروخانه سجاد 7226793 کرمانشاه
  داروخانه سلامت 2223029 کنگاور
  داروخانه سینا 7222970 کرمانشاه
  داروخانه شبانه روزی بابایی 8383233276 صحنه
  داروخانه شبانه روزی دکتر ترکمن 8325222064 اسلام آباد
  داروخانه شبانه روزی دکتر خالدی 0832-625878 جوانرود
  داروخانه شبانه روزی دکتر دارابی نیا 4220226 کرمانشاه
  داروخانه شبانه روزی دکتر طوسی 7222705 کرمانشاه
  داروخانه شبانه روزی دکتر فلاح کهن 8325235381 اسلام اباد
  داروخانه شبانه روزی دکتر لیلانی 7217680 کرمانشاه
  داروخانه شبانه روزی دکتر میر عرب 8342220216 سرپل ذهاب
  داروخانه شبانه روزی دکتر میرزایی 8267826 کرمانشاه
  داروخانه شبانه روزی رازی کرمانشاه 8248129 کرمانشاه
  داروخانه شبکه پاوه   پاوه
  داروخانه شبکه گیلانغرب   گیلانغرب
  داروخانه شبکه اسلام آباد   اسلام آبادغرب
  داروخانه شبکه جوانرود   جوانرود
  داروخانه شبکه دالاهو   دالاهو کرند غرب
  داروخانه شبکه روانسر   روانسر
  داروخانه شبکه سرپل   سرپل
  داروخانه شبکه سنقر   سنقر
  داروخانه شبکه صحنه   صحنه
  داروخانه شبکه کنگاور   کنگاور
  داروخانه شفا سنقر 4224268 سنقر
  داروخانه شفا کنگاور 2223024 کنگاور
  داروخانه شهریار خدیوی   کرمانشاه
  داروخانه فارابی -هورمزد 7247209 کرمانشاه
  داروخانه فردوسی 8342222611 سرپل ذهاب
  داروخانه قدس 7237726 کرمانشاه
  داروخانه کیمیاگر (فولادقلم) 2222927 سرپل ذهاب
  داروخانه ملت 7239097 کرمانشاه
  داروخانه نور 8233871 کرمانشاه
  داروخانه هلال احمر اصلی 8236304 کرمانشاه
  داروخانه ولیعصر   کرمانشاه
  داروخانه ولیعصر اصلی   کرمانشاه
  داروخانه‌ شبکه ثلاث   ثلاث باباجانی
  داروخانه‌ شبکه قصرشیرین   قصرشیرین
  داروخانه‌ شبکه کرمانشاه   کرمانشاه
  داروخانه‌ شبکه هرسین   هرسین
  دکتر پرویزی زاده 7277224 کرمانشاه
  شیمی د- هلال احمر   کرمانشاه
  شیمی داروخانه امام   کرمانشاه
  شیمی داروخانه ولیعصر   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان شهدا   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان چمران کنگاور 23052 کنگاور
  داروخانه بیمارستان گیلانغرب 2083 گیلانغرب
  داروخانه بیمارستان ابوالفضل العباس 8354223873 قصرشیرین
  داروخانه بیمارستان اسلام اباد 4211 اسلام اباد غرب
  داروخانه بیمارستان امام حسین 4274638 کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان امام سنقر 22100 سنقر
  داروخانه بیمارستان امام علی   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان امام کرمانشاه   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان بیستون 7213773 کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان جوانرود   جوانرود
  داروخانه بیمارستان حضرت معصومه   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان سجاد   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان سرپل 2124 سرپل ذهاب
  داروخانه بیمارستان صحنه 2573 صحنه
  داروخانه بیمارستان طالقانی 8358754 کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان فارابی 8264163 کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان قدس پاوه   پاوه
  داروخانه بیمارستان کرمانشاهی   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان معتضدی   کرمانشاه
  داروخانه بیمارستان هرسین   هرسین
  داروخانه ب520ارتش 7272016 کرمانشاه
  داروخانه خاص بیمارستان جوانرود   جوانرود
  داروخانه‌ کلینیک ویژه دانشگاه   کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست درمانگاه‌ ها و کلینیک‌ و پلی کلینیک‌ استان کرمانشاه

   لیست درمانگاه‌ ها و کلینیک‌ و پلی کلینیک‌ استان کرمانشاه
  نام درمانگاه‌ تلفن آدرس
  درمانگاه شبانه روزی خورشید 6231510 جوانرود
  درمانگاه شبانه روزی نصر 7275617 کرمانشاه
  درمانگاه خاتم الانبیا (ص) 8270880 کرمانشاه
  درمانگاه شاهو 8262603 کرمانشاه
  درمانگاه شبانه روزی پردیس 7262263 کرمانشاه
  درمانگاه شبانه روزی پارس 8392332 کرمانشاه
  درمانگاه شبانه روزی ابن سینا 42927222 کرمانشاه
  درمانگاه شفا بخش رضایی 721769192 کرمانشاه
  درمانگاه شهد شفا 8353502 کرمانشاه
  درمانگاه فرهنگیان 2 7210074 کرمانشاه
  درمانگاه هلال احمر 8238313 کرمانشاه
  مرکز جراحی محدود نور 8211526 کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست دندانپزشکان‌ استان کرمانشاه

   لیست دندانپزشکان‌ استان کرمانشاه

  نام دندانپزشک : دکتر تلفن آدرس
  دکتر خلیل عباسی دندانپزشک 5225800 اسلام اباد
  دکتر داریوش خزایی دندانپزشک 2228396 کنگاور
  دکتر کیکاوس ملکی دندانپزشک 3435 روانسر
  دکتر وحید نجفی دندانپزشک 5228320 اسلام اباد
  دکتر جلال ندیمی دندانپزشک 8351719 کرمانشاه
  دکتر رضا رازقی دندانپزشک 8234590 کرمانشاه
  دکتر عباس ابراهیم زاده دندانپزشک 4223754 کرمانشاه
  دکتر علی گراوند دندانپزشک 3223045 هرسین
  دکتر مرتضی مرادی دندانپزشک 5226206 اسلام اباد
  دکتر نوراله طهوری دندانپزشک 5222243 اسلام اباد
  مطب دکتر معصومه خیا ط زنجانی دندانپزشک 8366249 کرمانشاه
  د کتر شاهرخ رسولی تبار دندانپزشک 8365542 کرمانشاه
  دکتر احمد رستمی دندانپزشک 7276082 کرمانشاه
  دکتر احمد عزیزی دندانپزشک 4245486 کرمانشاه
  دکتر اکبر خالصه دندانپزشک 7283584 کرمانشاه
  دکتر اله رضا شاه محمدی دندانپزشک 5242668 اسلام اباد
  دکتر بهروز سلیمی دندانپزشک 8391996 کرمانشاه
  دکتر بیژن خسروی دندانپزشک 8356486 کرمانشاه
  دکتر جمشید احمدی دندانپزشک 4226414 سنقر
  دکتر جهانبخش ولدبیگی دندانپزشک 7760 پاوه
  دکتر حسین مرادی دندانپزشک 4295284 کرمانشاه
  دکتر رضا نوربخش دندانپزشک 8366249 کرمانشاه
  دکتر سعداله آقایی دندانپزشک 7284755 کرمانشاه
  دکتر سهراب صادقی دندانپزشک 7288214 کرمانشاه
  دکتر سید علی ناصری دندانپزشک 3221765 هرسین
  دکتر شاپور عظیمی دندانپزشک 8250751 گلستان
  دکتر شهریار رضایی دندانپزشک 7229514 کرمانشاه
  دکتر طاهره جمشیدی 8392839 کرمانشاه
  دکتر عبداله منتظری دندانپزشک 7226050 کرمانشاه
  دکتر علی اشرف تنومند دندانپزشک 8342223386 سرپل ذهاب
  دکتر علی اشرف شیخی دندانپزشک 1370 اسلام اباد
  دکتر علی اکبر جلیلی دندانپزشک 7272644 کرمانشاه
  دکتر علی امیری دندانپزشک 4244071 کرمانشاه
  دکتر علی کولیوند دندانپزشک 2223402 کنگاور
  دکتر غلامرضا رستمی تنها دندانپزشک 7292856 کرمانشاه
  دکتر فرامرز حقیقی دندانپزشک 2222416 کنگاور -
  دکتر کمال باباجانی دندانپزشک 8327225898 پاوه
  دکتر کیوان ابکایی دندانپزشک 7285571 کرمانشاه
  دکتر مجتبی ملکی دندانپزشک 7290042 کرمانشاه
  دکتر محمد علی فعلی دندانپزشک 8384223549 سنقر
  دکتر نبی شریفی دندانپزشک 7221080 پاوه
  دکتر نظر آغازی دندانپزشک 42267324 قصر شیرین
  دکتر هادی بهرامی دندانپزشک 8326229161 جوانرود
  دکتر هوشنگ اسدی دندانپزشک 8342223781 سرپل ذهاب
  دکتر هومن بشیری دندانپزشک 8387555 کرمانشاه
  دکترپرویز شوشتری دندانپزشک 9181319237 کرمانشاه
  دکتررکن الدین کهساری دندانپزشک 7224153 کرمانشاه
  دکترهدایت اله کاشانیان دندانپزشک 7275000 کرمانشاه
  مطب دکتر توفیق یاری دندانپزشک 8325223227 اسلام اباد
  دکتر تیمور فتحی متخصص 7297297 کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست رادیولوژی ها و سونوگرافی های استان کرمانشاه

   لیست رادیولوژی ها و سونوگرافی های استان کرمانشاه

  کانال تلگرامی ما

  نام رادیولوژی تلفن آدرس
  رادیو لوژی افق   کرمانشاه
  رادیو لوژی دکتر فرشچیان 7280005 کرمانشاه پارکینگ شهرداری
  رادیولوژی دکتر نفطچی   کرمانشاه
  رادیولوژی د چوبکار   کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر گودرزی 918314161 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر استینه   کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر تن قطاری 7272751 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر حسنی نسب 7234418 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر رضایی   سنقر
  رادیولوژی دکتر سرابی 7280725 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر صفایی پور 7298885 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر عزیزپور 7273242 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر علاقه مند 5227224 اسلام اباد غرب
  رادیولوژی دکتر مرتضایی   کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر موتمنی 7287133 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر نادری   جوانرود
  رادیولوژی دکتر نظرنیا 7227339 کرمانشاه
  رادیولوژی دکتر همتی -دکتر شبیری 7274253 کرمانشاه
  رادیولوژی دکترشفیعی 4242991 کرمانشاه
  رادیولوژی شبکه پاوه   پاوه
  رادیولوژی شبکه اسلام آباد   اسلام آبادغرب
  رادیولوژی شبکه دالاهو   دالاهو کرند غرب
  رادیولوژی شبکه سرپل   سرپل ذهاب
  رادیولوژی شبکه سنقر   سنقر
  رادیولوژی شبکه صحنه   صحنه
  رادیولوژی شبکه ثلاث   ثلاث باباجانی
  رادیولوژی شبکه روانسر   روانسر
  رادیولوژی شبکه قصرشیرین   قصرشیرین
  رادیولوژی شبکه کرمانشاه   کرمانشاه
  رادیولوژی شبکه هرسین   هرسین
  رادیولوژیشبکه جوانرود   جوانرود
  رادیولوزی درمانگاه امام رضا   کرمانشاه
  رادیولوزی شبکه گیلانغرب   گیلانغرب
  رادیولوزی شبکه کنگاور   کنگاور
  رادیولوِژی دکتر یار محمدی   کنگاور
  رادیولوژی بیمارستان 520ارتش 7272016 کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان چمران کنگاور 23052 کنگاور
  رادیولوژی بیمارستان ابوالفضل 8354223873 قصرشیرین
  رادیولوژی بیمارستان اسلام اباد 4211 .اسلام ابادغرب
  رادیولوژی بیمارستان الزهرا گیلانغرب 2083 گیلانغرب
  رادیولوژی بیمارستان امام حسین 4274638 کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان امام سنقر 22100 سنقر
  رادیولوژی بیمارستان امام علی   کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان امام کرمانشاه   کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان جوانرود   جوانرود
  رادیولوژی بیمارستان سجاد   کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان سرپل 2124 سرپل ذهاب
  رادیولوژی بیمارستان شهدا   کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان صحنه 2573 صحنه
  رادیولوژی بیمارستان طالقانی 8358754 کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان فارابی 8264163 کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان قدس   پاوه
  رادیولوژی بیمارستان کرمانشاهی   کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان معتضدی   کرمانشاه
  رادیولوژی بیمارستان هرسین   هرسین
  رادیولوژی کلینیک دندانپزشکی   کرمانشاه
  رادیولوژی کلینیک ویژه   کرمانشاه
  رادیولوژی کینیک ویژه دانشگاه   کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست مراکز سنگ شکن و ام‌.آر.آی (MRI) و اسکن ایزوتوپ و رادیوتراپی استان کرمانشاه

  لیست مراکز سنگ شکن و ام‌.آر.آی (MRI) و اسکن ایزوتوپ و رادیوتراپی استان کرمانشاه
  نام مرکز تلفن آدرس
  پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
  پزشکی هسته ای بیمارستان طالقانی 8358754 کرمانشاه
  رادیو تراپی بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
  ام ار ای افق   کرمانشاه
  ام ار ای زاگرس   کرمانشاه
  ام ار ای بیمارستان امام حسین 4274638 کرمانشاه
  ام ار ای بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
  سنگ شکن بیمارستان امام حسین 4274638 کرمانشاه
  سنگ شکن بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
  سنگ شکن بیمارستان شهداء   کرمانشاه بلوار شهید بهشتی
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست مراکز سی تی اسکن (CT.SCAN)‌ استان کرمانشاه

   لیست مراکز سی تی اسکن (CT. SCAN)‌ استان کرمانشاه
  نام سی تی اسکن تلفن آدرس
  سی تی اسکن افق   کرمانشاه
  سی تی اسکن بیمارستان امام حسین 4274638 کرمانشاه
   سی تی اسکن بیمارستان امام کرمانشاه   کرمانشاه
  سی تی اسکن بیمارستان طالقانی 8358754 کرمانشاه
  سی تی اسکن بیمارستان امام اسلام آباد 4211 اسلام آباد
  سی تی اسکن بیمارستان فارابی 8264163 کرمانشاه
  سی تی اسکن بیمارستان کرمانشاهی   کرمانشاه
  سی تی اسکن‌ بیمارستان امام رضا   کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست مراکز فیزیوتراپی‌ استان کرمانشاه

   لیست مراکز فیزیوتراپی‌ استان کرمانشاه
  نام مرکز فیزیوتراپی‌‌ تلفن آدرس
  فیزیو تراپی توانبخش 7221743 کرمانشاه
  فیزیو تراپی پویا   روانسر
  فیزیو تراپی امام رضا (ع) 8325233286 اسلام آباد
  فیزیو تراپی اهورا 7234526 کرمانشاه
  فیزیو تراپی بوعلی سرپل ذهاب 0832 2228137 سرپل ذهاب
  فیزیو تراپی بوعلی گیلانغرب 8353228616 گیلانغرب
  فیزیو تراپی زند 7283322 کرمانشاه
  فیزیو تراپی شایگان   کرمانشاه
  فیزیو تراپی شفا 825322668 گیلانغرب
  فیزیوتراپی آرین 2225757 سرپل ذهاب
  فیزیوتراپی اختر کرمانشاه 7279301 کرماشناه
  فیزیوتراپی البرز 6066 صحنه
  فیزیوتراپی ایران 7289551 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بهراد کنگاور   کنگاور
  فیزیوتراپی توان اسلام اباد 5226222 اسلام آباد غرب
  فیزیوتراپی جاوید 4239045 کرمانشاه
  فیزیوتراپی حامد 4231725 کرمانشاه
  فیزیوتراپی سینا 7225299 کرمانشاه
  فیزیوتراپی شفا پاوه 7228231 پاوه
  فیزیوتراپی شمس 7231610 کرمانشاه
  فیزیوتراپی غرب 7236900 کرمانشاه
  فیزیوتراپی پارس(کامیابیمارستان زاده) 5224157 اسلام آباد غرب
  فیزیوتراپی پارس(مهتابیمارستان سرمستی) 7217191 کرمانشاه
  فیزیوتراپی امام حسین ع 2232044 سرپل ذهاب
  فیزیوتراپی ایران مهر 7222489 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بعثت 7211444 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بنیاد جانبازان 7211515 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بهار (محمدی) 8384679 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بهبود 6224194 جوانرود
  فیزیوتراپی توان افزا 8365131 کرمانشاه
  فیزیوتراپی رازی باختر 7227641 کرمانشاه پارکینگ شهرداری
  فیزیوتراپی رفاه 4215207 کرمانشاه
  فیزیوتراپی شفا هرسین 8323231380 هرسین
  فیزیوتراپی شیخ بهایی (اتیس) 8257424 کرمانشاه
  فیزیوتراپی صدرا 7217242 کرمانشاه
  فیزیوتراپی کیمیا 8323224357 هرسین
  فیزیوتراپی مرکزی 7296562 کرمانشاه
  فیزیوتراپی مهراد 7210619 کرمانشاه
  فیزیوتراپی نجفی 7299235 کرمانشاه
  فیزیوتراپی هلال احمر 8369161 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان 520 ارتش 7272016 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان ابوالفضل 8354223873 قصرشیرین
  فیزیوتراپی بیمارستان اسلام اباد 4211 اسلام اباد غرب
  فیزیوتراپی بیمارستان الزهرا گیلانغرب 2083 گیلانغرب
  فیزیوتراپی بیمارستان امام سنقر 22100 سنقر
  فیزیوتراپی بیمارستان امام علی   کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان امام کرمانشاه   کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان جوانرود 9188308508 جوانرود
  فیزیوتراپی بیمارستان حضرت معصومه   کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان سرپل 2124 سرپل ذهاب
  فیزیوتراپی بیمارستان شهدا   کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان طالقانی 8358754 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان فارابی 8264163 کرمانشاه
  فیزیوتراپی بیمارستان قدس پاوه   پاوه
  فیزیوتراپی کلینیک ویژه   کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست متخصصین روانپزشکی (اعصاب و روان) استان کرمانشاه

  لیست متخصصین روانپزشکی (اعصاب و روان) استان کرمانشاه
  نام پزشک : دکتر تلفن آدرس 
  دکتر سعید چمن ازاد  5223096 اسلام اباد غرب
  دکتر جلال شاکری  7285499 کرمانشاه
  دکتر شاپور کریمی  7238785 کرمانشاه
  دکتر حبیب اله خزایی  7210646 کرمانشاه
  دکتر رحیم رضاوندی 8355729 کرمانشاه
  دکتر سید علیرضا سیف الاسلامی  7281637 کرمانشاه
  دکتر فائزه تاتاری  7279983 کرمانشاه
  دکتر محمد سجادی فر  7285432 کرمانشاه
  دکتر معصومه صیفوری  7216110 کرمانشاه
  دکتر وحید فرنیا  7234005 کرمانشاه
  دکترعمران داوری نژاد   کرمانشاه
  دکترنادر بازوند  7281888 کرمانشاه
   دکتر هوشنگ امیریان فوق تخصص  7283000 کرمانشاه
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست پزشکان فوق تخصص استان کرمانشاه

  لیست پزشکان  فوق تخصص استان کرمانشاه
  نام پزشک : دکتر رشته  تلفن  آدرس
  دکتر علی معینی  ریه 7271056 کرمانشاه
  دکتر شمس وزیریان  کودکان 7281292 کرمانشاه
  دکترزهراجلیلی متخصص قلب وعروق 7235284 کرمانشاه
  دکترمهرداد پاینده  هماتولوژی و آتکولوژی 7282400 کرمانشاه
  دکتر جعفر حیدرنژادیان  نفرو لوژی 7226718 کرمانشاه
  دکتر رضا اکرمی پور  خون وسرطان کودکان 7280114 کرمانشاه
  دکتر سید ر امین طواف ز اده  گوارش 7226131 کرمانشاه
  دکتر کیومرث فتاحی  گوارش   کرمانشاه
  دکتر محمد علی حسامی  جراحی توراکس 7224349 کرمانشاه
  دکتر معصومعلی معصومی  قلب وعروق 7288845 کرمانشاه
  دکتر نادر عسگری  قلب وعروق 7226731 کرمانشاه
  دکترسیدابوالحسن سیدزاده  کودکان 7274809 کرمانشاه
  دکترهمایون الهی  روماتولوژی 7271177 کرمانشاه
  مطب دکتر هادی یوسف شاهی  قلب وعروق 5226030 اسلام اباد غرب
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)

  لیست پزشکان متخصص استان کرمانشاه

  لیست پزشکان  متخصص استان کرمانشاه

  نام پزشک : دکتر رشته  تلفن  آدرس
  دکتر آذرعلیزاده تهرانی متخصص زنان وزایمان 322204 صحنه
  دکتر بهناز پورمرادناصری متخصص زنان وزایمان   اسلام اباد
  دکتر طراوت فاخری متخصص زنان وزایمان 7277763 کرمانشاه
  دکتر فرزانه چوبساز متخصص زنان وزایمان 7277768 کرمانشاه
  دکتر مهری رشیدی متخصص زنان وزایمان   پاوه
  دکتر پروانه مشتاق متخصص زنان وزایمان 7298226 کرمانشاه
  دکتر انیا ذاکری الحسینی متخصص زنان وزایمان 7278865 کرمانشاه
  دکتر طاهره دارایی نیا متخصص زنان وزایمان 7280818 کرمانشاه
  دکتر میترا بحرینی متخصص زنان وزایمان 8325223621 اسلام اباد
  دکتر پارامیس برومندان متخصص زنان وزایمان 7288481 کرمانشاه
  دکتر پریسا خاوران متخصص زنان وزایمان 3227276 هرسین
  دکتر ژاله شکری متخصص زنان وزایمان 7294446 کرمانشاه
  دکتر الهام خیرالهی متخصص زنان وزایمان 7210640 کرمانشاه
  دکتر انیس الدوله نانکلی متخصص زنان وزایمان 7276015 کرمانشاه
  دکتر بتوله ابرش پور متخصص زنان وزایمان 7283670 کرمانشاه
  دکتر دنیا پروانه سیار متخصص زنان وزایمان 6227161 جوانرود
  دکتر زهرا بنیاد متخصص زنان وزایمان 7220512 پاوه
  دکتر زهره خداپرست متخصص زنان وزایمان 7225949 کرمانشاه
  دکتر طاهره آذری متخصص زنان وزایمان   کرمانشاه
  دکتر عاطفه گرگین کرجی متخصص زنان وزایمان 4227484 سنقر
  دکتر فاطمه آزادی متخصص زنان وزایمان 7216686 کرمانشاه
  دکتر فرحناز کشاورزی متخصص زنان وزایمان 7230555 کرمانشاه
  دکتر لیدا حیدریان متخصص زنان وزایمان 7271321 کرمانشاه
  دکتر مژگان چقاکبودی متخصص زنان وزایمان 7286686 کرمانشاه
  دکتر مژگان رجعتی متخصص زنان وزایمان 7214577 کرمانشاه
  دکتر ماندانا صالحی متخصص زنان وزایمان 4245632 کرمانشاه
  دکتر مریم الماسی متخصص زنان وزایمان 8372222748 کنگاور
  دکتر معصومه فوائدی متخصص زنان وزایمان 7288020 کرمانشاه
  دکتر نگین رضاوند متخصص زنان وزایمان 9183311282 کرمانشاه
  دکتر ناهید دسترنج متخصص زنان وزایمان 5226225 اسلام اباد 
  دکتر نسرین جلیلیان متخصص زنان وزایمان 7222333 کرمانشاه
  دکتر نصرت نقاب متخصص زنان وزایمان 8372221003 کنگاور
  دکتر نیکو کریمی متخصص زنان وزایمان 4295844 کرمانشاه
  دکتر نیلوفر پارساپور متخصص زنان وزایمان 7273549 کرمانشاه
  دکتر وجیهه صدیقی متخصص زنان وزایمان 7270790 کرمانشاه
  دکتر یاسمن ویسی متخصص زنان وزایمان 8387434 کرمانشاه
  دکترحمیرا نجومی متخصص زنان وزایمان 7240666 کرمانشاه
  دکترسهیلا نانکلی متخصص زنان وزایمان 7276010 کرمانشاه
  دکترفاطمه کنجوری متخصص زنان وزایمان 7228726 کرمانشاه
  دکترفهیمه شجری متخصص زنان وزایمان 7277997 کرمانشاه
  دکترمحمدعلی بصیری متخصص زنان وزایمان 7239777 کرمانشاه
  دکترنسرین منصوری متخصص زنان وزایمان 7033 جوانرود
  دکتر بهمن سمواتیان متخصص پوست 7272811 کرمانشاه
  دکتر شهرام تحریری متخصص پوست 7273955 کرمانشاه
  دکتر بابک قاسمی متخصص پوست   اسلام اباد
  دکتر حسین کاوسی متخصص پوست 7272040 کرمانشاه
  دکتر ساسان فرحناکی متخصص پوست   کرمانشاه
  دکتر علی ابراهیمی متخصص پوست 7275557 کرمانشاه
  دکتر فریبرز حیاتی متخصص پوست   سرپل ذهاب
  دکتر وحید رضا سپهر متخصص پوست 7233734 کرمانشاه
  دکترامیر امیدواربرنا متخصص پوست 7272949 کرمانشاه
  دکتر جهانشاه امینی متخصص چشم 4294668 کرمانشاه
  دکتر مهتاب سوهانی متخصص چشم   کرمانشاه
  دکتر بهرام ایزدی متخصص چشم 7270125 کرمانشاه
  دکتر بهرام گروسی متخصص چشم 7221736 کرمانشاه
  دکتر رحمان نظری متخصص چشم 5227171 اسلام اباد
  دکتر سید احمد شریعتی متخصص چشم 4237954 کرمانشاه
  دکتر عبدالعی شریفی متخصص چشم   کرمانشاه
  دکتر فریباشیخی شوشتری متخصص چشم 7276044 کرمانشاه
  دکتر محمدعلی صنعتی چشم 7234141 کرمانشاه
  دکتر محمود مبلغی متخصص چشم 7298297 کرمانشاه
  دکتر نوشین فرشچیان متخصص چشم 7237104 کرمانشاه
  دکترمژگان صنعتی متخصص چشم 7292904 کرمانشاه
  دکترمنوچهرحیدری متخصص چشم 7276920 کرمانشاه
  دکتر احمد انتظاری متخصص گوش وحلق وبینی 7227666 کرمانشاه
  دکتر امیر فصیحی متخصص گوش وحلق وبینی 7210071 کرمانشاه
  دکتر علی محمودی متخصص گوش وحلق وبینی 7235492 کرمانشاه
  دکتر علیرضا رضایی متخصص گوش وحلق وبینی 7270988 کرمانشاه
  دکتر ماندانا امیری متخصص گوش وحلق وبینی 7217265 کرمانشاه
  دکتر محمداسماعیل عباس آبادی متخصص گوش وحلق وبینی 7272787 کرمانشاه
  دکتر مرتضی کریمی متخصص گوش وحلق وبینی 7227087 کرمانشاه
  دکتر مسعود ملکی متخصص گوش وحلق وبینی 8326221960 جوانرود
  دکتر نیکزاد فرشچیان متخصص گوش وحلق وبینی 8325229600 اسلام اباد
  دکترعلیرضا نادری متخصص گوش وحلق وبینی 7229698 کرمانشاه
  دکترمنوچهرعواطف فاضلی متخصص گوش وحلق وبینی 7289800 کرمانشاه
  دکتر سیروس رضایی متخصص ارتوپدی 7277018 کرمانشاه
  دکتر شهرام رضایی فر متخصص ارتوپدی 7227641 کرمانشاه
  دکتر مسعود سابقی متخصص ارتوپدی 823183 کرمانشاه
  دکترایوب نادری متخصص ارتوپدی 7223848 کرمانشاه
  دکتر پرویز غفاری متخصص ارتوپدی 7229841 کرمانشاه
  دکتر پویان علوی نژاد متخصص ارتوپدی 8372227441 کنگاور
  دکتر علی ایریلوزادیان متخصص ارتوپدی 5233286 اسلام اباد
  دکتر فاطمه هادوی متخصص ارتوپدی 7280114 کرمانشاه
  دکتر فرهاد غفاری متخصص ارتوپدی 5224157 اسلام اباد
  دکتر محسن دوامی متخصص ارتوپدی   کرمانشاه
  دکتر مرتضی فرشچیان متخصص ارتوپدی 7272191 کرمانشاه
  دکتر مهدی خزاعی متخصص ارتوپدی 7280346 کرمانشاه
  دکترشیرزادامیری متخصص ارتوپدی 7287027 کرمانشاه
  دکتر بهرام صمدزاده متخصص ارولوژی 7283904 کرمانشاه
  دکتر علی اکبر مومنی متخصص ارولوژی 782033 کرمانشاه
  دکتر فرج اله پرهوده متخصص ارولوژی   اسلام آباد
  دکتر منوچهر مقصودی متخصص ارولوژی 7277943 کرمانشاه
  دکتر مهران مهاجرپور متخصص ارولوژی 7217844 کرمانشاه
  دکترشاهرخ سخایی متخصص ارولوژی 7215033 کرمانشاه
  دکترفرزین قادرپناه متخصص ارولوژی 9183360238 کرمانشاه
  دکنر حسین عبدی متخصص ارولوژی 7274621 کرمانشاه
  کتر هادی جلوس حقی متخصص ارولوژی 8378253 کرمانشاه
  مطب دکتر محمد حسن امیدواربرنا متخصص ارولوژی 7292279 کرمانشاه
  دکتر پریسا دارابی متخصص جراحی زنان وزایمان 7225197 کرمانشاه
  دکتر کتایون یزدچی متخصص جراحی زنان وزایمان 8326225606 جوانرود
  دکتر سید جعفر نوابی متخصص داخلی 7278569 کرمانشاه
  دکتر تورج احمدی جویباری متخصص داخلی 7288207 کرمانشاه
  دکتر رزیتا رحیمی متخصص داخلی 7236003 کرمانشاه
  دکتر شهریار کتابی متخصص داخلی 7282010 کرمانشاه
  دکتر مصطفی محمودی متخصص داخلی   اسلام اباد غرب
  دکتر نغمه فیروز منش متخصص داخلی 7281243 کرمانشاه
  دکترماری عطایی متخصص داخلی 7285208 کرمانشاه
  دکتر یحیی کاوری زاده متخصص داخلی 7227537 کرمانشاه
  دکتر آرزو خوش کردار متخصص داخلی 7090 جوانرود
  دکتر احمد تحملی رودسری متخصص داخلی 8323222920 هرسین
  دکتر ایوب غفوریان متخصص داخلی 222728 سرپل ذهاب
  دکتر بیتا انوری متخصص داخلی 721740 کرمانشاه
  دکتر داریوش حسنی نیا متخصص داخلی 4292029 کرمانشاه
  دکتر عادل جلیلیان متخصص داخلی 7282220 کرمانشاه
  دکتر علی اشرف رحمان آبادی متخصص داخلی 7276454 کرمانشاه
  دکتر علیرضا حاجی آبادی متخصص داخلی 7285566 کرمانشاه
  دکتر غلامرضا مرادحاصلی متخصص داخلی 5225365 اسلام اباد غرب
  دکتر قدرت نظری متخصص داخلی 7272179 کرمانشاه
  دکتر کامیار صدیق افشار متخصص داخلی 8384236511 سنقر
  دکتر کمال مهربان متخصص داخلی 8383230121 صحنه
  دکتر محسن بهرامی متخصص داخلی 7228280 کرمانشاه
  دکتر محمدرضا متولی باش نایینی متخصص داخلی 7283918 کرمانشاه
  دکتر مهران پورنظری داخلی 8372226337 کنگاور
  دکتر مهران زمان زاده متخصص داخلی 2226000 کنگاور
  دکتر میرحسن شبانی متخصص داخلی   کرمانشاه
  دکتر نادر نادری متخصص داخلی 8357442 کرمانشاه
  دکترداریوش رئیسی متخصص داخلی 7282033 کرمانشاه
  دکترغلامرضایی متخصص داخلی 4242006 کرمانشاه
  دکترفرهاد ارفع متخصص داخلی 7287733 کرمانشاه
  دکترقباد سلیمی متخصص داخلی 7229012 کرمانشاه
  دکترناهید سیفی متخصص داخلی 7210083 کرمانشاه
  مطب دکتر ایلخان رضایی عمومی داخلی 8326227090 جوانرود
  دکتر بابک صیاد متخصص عفونی 7232665 کرمانشاه
  دکتر حسین شفیعی متخصص عفونی 7222655 کرمانشاه
  دکتر سامان محقق منتظری متخصص عفونی 7284242 کرمانشاه
  دکتر شهرام آریایی فر متخصص عفونی   کرمانشاه
  دکتر هومن منتظری پور متخصص عفونی 7210082 کرمانشاه
  دکترپژمان حدادی متخصص عفونی 6225622 جوانرود
  دکتربهزاد مهدویان متخصص عفونی 7212570 کرمانشاه
  دکتر رضا حیدری مقدم متخصص قلب وعروق 7281047 کرمانشاه
  دکتر علیرضا رای متخصص قلب وعروق 7277074 کرمانشاه
  دکتر محمد چگنی متخصص قلب وعروق 7281438 کرمانشاه
  دکتر اردشیر محمدی متخصص قلب وعروق 5224127 اسلام اباد
  دکتر اعظم صفیرمردانلو متخصص قلب وعروق 8212550 کرمانشاه
  دکتر شیرین رشیدی شاه پسندی قلب وعروق 4222432 سنقر
  دکتر صنم گلشنی متخصص قلب وعروق 2235774 کنگاور
  دکتر فرزاد صاحب جمعی متخصص قلب وعروق 7290999 کرمانشاه
  دکتر مجد ارشدی متخصص قلب وعروق 8323228666 هرسین
  دکتر محمد رضا اشعریین متخصص قلب وعروق 2236799 کنگاور
  دکتر محمد علی اکبرزاده متخصص قلب وعروق 6300064 جوانرود
  دکتر هاشم کازرانی متخصص قلب وعروق 7256655 کرمانشاه
  مطب دکتر شهین اسفندیاری متخصص قلب وعروق 7280518 کرمانشاه
  دکتر طهمورث حیدری متخصص کودکان 7238776 کرمانشاه
  دکتر عبدالحسین رضانیا متخصص کودکان 7279116 کرمانشاه
  دکتر علی علیزاده متخصص کودکان 5235140 اسلام اباد
  دکتر علیرضا مقدسی متخصص کودکان 5484 هرسین
  دکتر فریبا افتخاری متخصص کودکان 7281255 کرمانشاه
  دکتر مژگان آقایی متخصص کودکان 2223588 سرپل ذهاب
  دکتر مژگان شهبازی متخصص کودکان   کرمانشاه
  دکترسعید منصوری متخصص کودکان 7283973 کرمانشاه
  دکترعلیرضا ایزدی متخصص کودکان 4230480 سنقر
  دکتر احمد رضا بیگلری متخصص کودکان 5221364 اسلام اباد
  دکتر امیر مسعود برقعی متخصص کودکان 3228582 گیلانغرب
  دکتر امیر مسعود عبداله زاده متخصص کودکان 837223638 کنگاور
  دکتر ایرج فیروزابادی متخصص کودکان 2236341 کنگاور
  دکتر بابک طیبی متخصص کودکان 4236681 کرمانشاه
  دکتر جبارعلی صفایی متخصص کودکان 5240160 اسلام آباد جنب مسجد جامع روبرو پاساژ کلهر
  دکتر جعفر ضابطی فاضل متخصص کودکان 8257054 کرمانشاه
  دکتر جهرم تاجگردون متخصص کودکان 7223701 کرمانشاه
  دکتر حسن صالح متخصص کودکان 4223737 کرمانشاه
  دکتر حمیدرضا کاشفی متخصص کودکان 4215901 کرمانشاه
  دکتر حیدر ملکی متخصص کودکان 7277740 کرمانشاه
  دکتر رضا حبیبی متخصص کودکان 7221221 پاوه
  دکتر سعید مقیمی متخصص کودکان 7213765 کرمانشاه
  دکتر سهراب همتی متخصص کودکان 7210500 کرمانشاه
  دکتر سهیلا رشادت متخصص کودکان 422445 کرمانشاه
  دکتر سید امیر محمودنژاد متخصص کودکان 4843 پاوه
  دکتر شمس الدین شربتی متخصص کودکان 8351065 کرمانشاه
  دکتر علی کرامتی متخصص کودکان 7217265 کرمانشاه
  دکتر فرهاد آریان متخصص کودکان 8325228017 اسلام اباد
  دکتر کتایون وکیلی گرمرودی متخصص کودکان 8327230307 پاوه
  دکتر ماندانا قادری متخصص کودکان 7280246 کرمانشاه
  دکتر محمد رضایی متخصص کودکان   قصر شیرین
  دکتر محمد کریم ساعی متخصص کودکان 7230696 کرمانشاه
  دکتر مرتضی حسینی متخصص کودکان 7270073 کرمانشاه
  دکتر میترا همتی متخصص کودکان 8365071 کرمانشاه
  دکترسیمین قینی متخصص کودکان 8352393 کرمانشاه
  دکترعلیرضا اشراقی متخصص کودکان 7222332 کرمانشاه
  دکترعلیرضامحمدی متخصص کودکان 7230279 کرمانشاه
  دکترمنیژه زینتی تبار متخصص کودکان 7294079 کرمانشاه
  مطب دکتر جهانگیر صیادی متخصص کودکان 7221528 خیابان حاج محمد تقی اصفهانی
  دکتر داریوش افشاری متخصص مغزواعصاب 7278025 کرمانشاه
  دکتر صمد فانی متخصص مغزواعصاب 7274043 کرمانشاه
  دکترنازنین رزازیان متخصص مغزواعصاب 7223003 کرمانشاه
  دکتر پژمان یوسف شاهی متخصص مغزواعصاب 7239099 کرمانشاه
  دکتر بهزاد جاسمی متخصص مغزواعصاب 7226820 کرمانشاه
  دکتر فاطمه نمکیان متخصص مغزواعصاب 7216269 کرمانشاه
  دکتر کیوان طاهر پور متخصص مغزواعصاب 7285552 کرمانشاه
  دکتر وحید صالحی فر متخصص مغزواعصاب 7225344 کرمانشاه
  دکتر پیام محمدی متخصص نورولوژی-اعصاب 5226222 اسلام اباد
  دکتر لیلا افشار متخصص نورولوژی-اعصاب 2235529 کنگاور
 • ۰ نظر
  • طبیب یاب (بانک جامع اطلاعات پزشکی)